Welkom bij psychologiepraktijk Kunnen

                                                                                                                                                                                                            

Mijn naam is Annemarie Kunnen. Sinds 1990 ben ik werkzaam in de gezondheidszorg, eerst als verpleegkundige en vanaf 1999 als psycholoog. Na mijn psychologie-opleiding heb ik mij naast werken binnen de medisch specialistische revalidatie onder meer verder geschoold tot GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut en traumatherapeut. Momenteel combineer ik het werken in mijn eigen praktijk met werken binnen de GGZ, zorgprogramma Psychotrauma en Persoonlijkheid. Binnen mijn praktijk richt ik mij op het behandelen van psychische klachten en problemen die middels kortdurende interventies behandelbaar zijn, passend binnen de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ). 

 

Mijn praktijkdagen zijn woensdag en vrijdagochtend. 

Mijn visie op therapie

Als therapeut vind ik het belangrijk dat er een veilige, vertrouwde en transparante samenwerkingsrelatie is. Ik werk met u naar uw gewenste, doch realistisch haalbaar doelgedrag toe. Ik ben empathisch, werk met humor en indien nodig om uw doel te bereiken, schuw ik niet om u een spiegel voor te houden. Het stapsgewijs, op basis van succeservaringen toewerken naar de gewenste richting staat centraal. Zodanig dat uw vertrouwen en moed toenemen om op eigen kracht verder te gaan en tenminste te behouden wat in therapie is bereikt. Vanuit terugvalpreventie hecht ik er veel waarde aan dat u zicht hebt op uw eigen krachten en valkuilen in relatie tot de klachten waarvoor u oorspronkelijk hulp zocht. Daarbij geloof ik er in dat ieder mens in staat is expert te worden om met eventueel resterende klachten en problemen om te gaan.  Om u de best mogelijke behandeling te bieden heb ik mij gespecialiseerd in verschillende (wetenschappelijk onderbouwde) behandelmethoden (zie Werkwijze voor meer informatie). Daar waar nodig combineer ik ze. Ik ben aangesloten bij diverse beroepsverenigingen waardoor ik verplicht ben mijn kennis en vaardigheden op een actueel niveau te houden, onder andere in de vorm van bijscholing. 

Actuele wachttijd

Na aanmelding bedraagt de wachttijd momenteel 3 maanden.

 

 

 

Crisis

Bij een crisis binnen kantooruren kunt u contact opnemen met uw huisarts, buiten kantooruren met het spoednummer van de huisarts en in de avonden en weekenden www.huisartsenpost-ozl.nl voor het inschakelen van de crisisdienst.

Daarnaast kunt u terecht op de website www.113online.nl (0900-0113).

Belangrijk om te weten

Vanaf 2017 moet elke professionele zorgaanbieder binnen de GGZ een goedgekeurd “kwaliteitsstatuut” hebben. Psychologiepraktijk Kunnen voldoet aan de eisen binnen de kwaliteitsstatuut en ligt ter inzage in mijn praktijkruimte.


Psychologie Praktijk Kunnen is aangesloten bij onderstaande beroepsverenigingen