Streven naar een succesvolle behandeling

 

Een belangrijk kenmerk voor een succesvolle behandeling is naast bewezen effectieve methodieken, de klik tussen u en mij als behandelaar en het gevoel dat er een vertrouwensrelatie is of kan ontstaan.

 

 

+Kennismaking & intakefase

In het eerste gesprek zet ik samen met u de klachten op een rij en zal ik met u kijken hoe de klachten zijn ontstaan en eventueel zijn toegenomen en in stand worden gehouden. Tevens breng ik uw hulpvraag in kaart en bespreken we de verwachtingen van de therapie. De kennismaking biedt ons beiden de mogelijkheid om aan te voelen of er sprake is van een (te verwachte) behandelklik. Dit eerste gesprek is daarom kosteloos. U zult voor dit gesprek in eerste instantie daarom ook niet ingeschreven worden in de praktijk.  Wanneer na het gesprek blijkt dat ik u goed kan helpen en er wederzijds een goede werkrelatie zou kunnen ontstaan, kunt u een verwijsbrief halen bij uw huisarts en zult u ingeschreven worden.

Indien u meer hulp nodig heeft omdat uw klachten te complex of ernstig zijn, dan zal ik met uw toestemming uw huisarts/verwijzer verzoeken u door te verwijzen naar de Specialistische GGZ (SGGZ). 

 

+Adviesgesprek

Na de intakefase volgt een adviesgesprek waarin de diagnose (classificatie van uw klachten) en de behandelmogelijkheden met u worden besproken. Als behandeling in mijn praktijk kan plaatsvinden, wordt er met u een behandelplan opgesteld. Het behandelplan zal in verschillende fases tijdens het behandeltraject worden geëvalueerd. Als u akkoord gaat met het behandelplan zal ik uw huisarts/verwijzer informeren over de gemaakte afspraken.

 

+Behandeling

Als u het eens bent met de gestelde diagnose, mijn kijk op de problematiek en het voorgestelde behandelplan en behandelmethode, start de behandeling. De inhoud van de behandeling en frequentie van afspraken is afhankelijk van uw specifieke klachten. De behandeling is altijd op maat gemaakt omdat iedereen in zijn klachtenpresentatie en doelen uniek is. 

 

+Afronding behandeling

De afronding van therapie zal stap voor stap gaan. Samen werken we daar middels een plan naar toe. In deze fase van therapie bekijken en bespreken we wat er is bereikt en wat nodig is om dit vast te houden. 

 

 

Behandelaanbod

 

De volgende vormen van therapie bied ik aan. Afhankelijk van uw probleem en in overleg met u zal bepaald worden welke therapievorm het beste past.

 

+Cognitieve gedragstherapie 

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een klachtgerichte therapie. CGT richt zich op het veranderen van gedachten en gedragspatronen die niet functioneel zijn en de emotionele problemen in stand houden.

CGT informatie

 


 

 +EMDR 

Eye movement Desensitisation and reprocessing (EMDR) is een therapievorm voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van één of meerdere schokkende ervaringen. De behandeling is gericht op het verwerken van de herinneringen aan de schokkende gebeurtenis(sen) of andere trauma-gerelateerde ervaringen.

NB: Naast EMDR bestaan 5 andere richtlijn traumaverwerkingsmethodes waarvan de volgende binnen mijn praktijk tot het aanbod behoren: Imaginaire exposure, Imaginaire Rescripting en Beknopte eclectische psychotherapie voor PTSS (BEPP).

BEPP informatie

EMDR informatie 

 


 

+Schematherapie, kortdurend

Schematherapie (SFT) is een specifieke vorm van cognitieve gedragstherapie die vaak wordt ingezet bij hardnekkige gedragspatronen die met persoonlijkheid te maken hebben, waardoor klachten langdurig aanhouden en/of terugkeren. Kortdurende SFT is gericht op het vergroten van het  inzicht  in, (h)erkennen van en adequaat zorg dragen voor je behoeften. 

Schematherapie informatie


 +ACT / Mindfulness

Acceptance and Commitment Therapie (ACT) is een therapievorm waarbij gedragsverandering minder gericht is op klachtenreductie en meer in het teken staat van het zich op een ander manier verhouden tot blijvende klachten en problemen.  Het richt zich op het leren leven volgens waarden, als manier om een waardevol leven te leiden ondanks blijvende klachten en problemen. Mindfulness maakt onderdeel uit van deze therapievorm maar kan ook een los onderdeel van behandeling zijn. Voor mindfulness is training nodig. Deze training helpt bewust op te merken in plaats van voorbij te gaan aan interne ervaringen (gedachten, gevoelens en sensaties) en waardoor beter zicht ontstaat op reactiepatronen (vechten, vluchten) en meer keuzeruimte ontstaat op welke manier je wil en kunt reageren op je interne ervaringen

Meer informatie ACT