Hoe komt u in aanmerking voor zorg?

 

Psychologische hulp valt onder de basisverzekering. U heeft dus recht op een psychologische behandeling wanneer dit geïndiceerd is. Wel valt een psychologische behandeling onder uw eigen risico. Voor meer informatie: www.zorginstituutnederland.nl

Om zorg vergoed te krijgen heeft u een geldige verwijsbrief van uw huisarts nodig.

Een andere voorwaarde om in aanmerking te komen voor verzekerde zorg is dat uw klachten moeten voldoen aan de criteria van een vergoedbare diagnose. Of bij u daarvan sprake is zal bekeken worden tijdens de intakefase en wordt met u besproken alvorens u het behandeltraject aangaat. 

 

 

Tarieven

 

Ik werk contractvrij, wat betekent dit voor u?

Een psycholoog kan een contract die door de zorgverzekeraar wordt aangeboden ondertekenen. Doet hij dat, dan biedt hij naturazorg. Ondertekent hij het contract niet dan biedt hij restitutiezorg. Ik werk als contractvrije behandelaar op basis van een restitutie-polis.

 

Mijn motivatie om contractvrij te werken

 

  • Ik wil zelfstandig en zonder inmenging van de zorgverzekeraar samen met u diagnostiek, verwijzing en behandelkeuze kunnen bepalen.
  • Ik wil zelf bepalen welke locatie(s) ik gebruik.
  • Ik wil de cliënt-privacy waarborgen en geen cliëntgegevens delen met de zorgverzekeraar.
  • Ik wil de tijd die nodig is voor bureaucratisch digitaal declareren liever gebruiken voor cliëntencontact.
  • Ik wil niet beperkt worden door een verzekeraar in de vraag hoeveel mensen ik mag behandelen. 

Natura of restitutie verzekerd, wat betekent dat voor u?

Een vergoeding op restitutie basis betekent dat u de behandeling van uw verzekering 100% vergoed krijgt. De rekening kan geheel gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar. Het is dan ook belangrijk dat u controleert of u een restitutie-polis heeft. Dit kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar.

 

Heeft u een natura verzekering, dan vergoed uw verzekering meestal tussen de 60-80% van het tarief dat is vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA - Tarievenoverzicht). Het deel dat uw verzekering niet vergoed (de eigen bijdrage) is voor eigen rekening. De eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en aftrekbaar van de belasting. Wilt u weten hoeveel procent er vergoed wordt van uw kosten, check dan www.contractvrijepsycholoog.nl.

 

Indien er geen sprake is van een diagnose die valt onder de vastgestelde verzekerde zorg of als u de therapie verkiest geheel zelf te betalen is het tarief in 2021 €109,-- per sessie van 45 minuten. Een verwijzing van uw huisarts is dan niet nodig. Dit betekent ook dat uw verzekeraar geen enkele bemoeienis heeft met uw behandeling. 

 

Akte van cessie

Indien u de betaling van de behandeling via uw zorgverzekering wilt laten verlopen, dan kunt u dit doen door een Akte van cessie te ondertekenen. U machtigt mij zodat ik de behandelkosten voor u bij uw verzekeraar kan indienen.

 

Een afspraak afzeggen

Indien u verhinderd bent om een afspraak na te komen, dient u dit tenminste 24 uur van te voren te laten weten, per telefoon of e-mail. Omdat de zorgverzekeraar niet betaalt in geval van te laat afzeggen of niet op de afspraak komen, wordt ongeacht de reden van afmelding een deel (€45,-) van de gemiste behandeling bij u in rekening gebracht. 

 

Wilt u meer lezen over een behandeling in een vrij gevestigde GGZpraktijk en wat u kunt doen als u ontevreden bent over uw behandeling: https://www.lvvp.info/voor-clienten